Fundament proactieve dienstverlening
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - fundament proactieve dienstverlening
Pitch

Via drie zorgvuldig gekozen cases van proactieve dienstverlening zet de stad Gent in op de automatische toekenning van verlaagde tarieven aan personen uit kansengroepen zonder dat zij hiervoor bewijsstukken moeten aanleveren. De meerwaarde is groot, zowel voor de burgers als voor de administratie. 

Gent koos als use cases voor 3 verschillende dienstverleningen in 3 verschillende aanvraagcontexten voor kwetsbare doelgroepen, namelijk de Uitpas aan kansentarief, korting op de facturen voor stedelijk onderwijs en kinderopvang, en sociale maatregelen in de lage-emissiezone (LEZ). Dankzij deze toepassing zal de opname van sociale rechten automatisch verlopen. 

De beoogde doelgroepen lopen nu vaak om velerlei redenen die kortingen waarop ze recht hebben mis. Rechthebbenden hebben bijvoorbeeld geen weet van het bestaan van het voordeel, noch of ze ervoor in aanmerking komen. Ook de aanvraag van het voordeel en de voorlegging van bewijslast en attesten zijn drempels die met deze projecten verdwijnen. 
 

10/11/2022: Implementatie van de eerste use case: UiTPAS aan kansentarief

Rechthebbenden krijgen bij aankoop van hun UiTPAS van de Stad Gent automatisch het kansentarief toegekend zonder erom te moeten vragen of zonder voorlegging van bewijsstukken. 

Ook andere lokale besturen kunnen nu eenvoudiger data over hun burgers aftoetsen aan de verhoogde tegemoetkoming, het leefloon en het gezamenlijk belastbaar inkomen, dankzij de uitbreiding van de regelset binnen de generieke bouwsteen Automatisch Advies van Digitaal Vlaanderen.

Bekijk hiernaast het interview met projectleiders Sarah Spiessens en Isabelle Van de Reviere.
 

 

9/12/2022: Gent wint 'gouden bit' award met zijn programma voor proactieve dienstverlening

Wij zijn trots dat het GzG-project 'fundament proactieve dienstverlening deel uitmaakt van het winnende dossier. Lees hier meer.

 

Initiatiefnemers
Gent
Penhouder
Gent
Type
Thematisch project
Focus
Innovatieve dienstverlening
Projectoproep
Oproep 2
Toegekend budget
€ 207.502,00
Projectstatus
In ontwikkeling

Kennisdeling

 

 

 

 

 

 

De informatie die hernomen is in het Besluit van de Vlaamse Regering primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.