Oproep 5

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de digitale democratie

Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij je een thematische dienstverlening wil vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie wil invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Je hebt een duidelijke visie hoe je dit wil aanpakken en je bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

Oproep actief van 21 maart 2022 tot en met 27 mei 2022
Streefdata beoordelingsperiode

tussen 30 mei 2022 en 24 juni 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie maximum 3 jaar na selectie van het project

 

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

 

 

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.