Oproep 1: grote belangstelling

Tot en met vrijdag 12 november 2021 konden lokale besturen een subsidieaanvraag indienen voor oproep 1, gericht op innovatieve concepten.

De massale deelname aan de infosessies en de vele aanvragen voor een check-in moment getuigden van een grote belangstelling. Zou dat zich ook in concrete dossiers vertalen? 

Een overzicht

We kregen maar liefst 28 subsidieaanvragen binnen, die samen 109 unieke initiatiefnemers vertegenwoordigen. Bovendien tekenden verschillende gemeenten in op meerdere subsidiedossiers. We zien ook een mooie verdeling tussen grote en kleine besturen. De lokale besturen gaven dus blijk van ruime onderlinge samenwerking om projecten samen aan te pakken.

1 op de 3 Vlaamse gemeenten nam deel aan een subsidieaanvraag voor oproep 1
 

Gemeente zonder gemeentehuis-aanvragen oproep 1


Wat gebeurt er nu met de aanvragen?

Na een ontvankelijkheidscheck gaan de subsidiedossiers naar de jury die op maat van elke oproep samengesteld wordt.

De experts stellen een rangschikking op in functie van inhoudelijke beoordelingscriteria met betrekking tot:

  • De focus en doelstellingen van de oproep
  • De kwaliteit van het voorstel
  • Het hefboomeffect van het voorstel

De dossiers die goedgekeurd worden binnen het beschikbare budget gaan vervolgens naar de Vlaamse Regering. Na positief advies worden de subsidies toegekend. Het programmateam brengt alle gemeenten of penhouders op de hoogte. Goedgekeurde projecten starten uiterlijk binnen een termijn van maximaal 2 maanden na de ontvangst van de 1e schijf van de toegekende subsidie.