Oproep 5: 5 thematische projecten goedgekeurd

5 thematische projecten gaan binnenkort van start met financiële steun van het relanceproject Vlaamse Veerkracht, zo besliste de Vlaamse regering op 21 oktober 2022, op advies van de jury.

Geselecteerde projecten oproep 5

Digitaal participatieplatform als motor voor meer klimaatactie door burgers
Digitalisering van adviesverlening
Digitalisering van de communicatie rond en verbreding van de woningkwaliteit
Draagbaar loket
Website van de Toekomst

 

Het totale subsidiebedrag toegekend in deze oproep bedraagt 1 594 761,24 euro voor samen 39 deelnemende lokale besturen en 2 intercommunales.

Twee projecten focussen op digitale democratie, 3 andere werken aan een innovatieve dienstverlening.

 

Gemeente zonder gemeentehuis-oproep5 focus

 

Ontdek hierna de goedgekeurde projecten.

Digitaal participatieplatform als motor voor meer klimaatactie door burgers

De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen wil samen met 12 gemeenten binnen haar werkingsgebied een grotere burgerbetrokkenheid creëren bij de realisatie van lokale klimaatdoelstellingen. Daarvoor willen de initiatiefnemers een participatiestrategie uitwerken en een ondersteunend digitaal participatieplatform aankopen, met lokaal klimaatbeleid als testcase. Door burgers beter te informeren, te raadplegen en te activeren willen ze burgerparticipatie bevorderen en duurzaam inbedden in hun beleid, ook na afloop van dit project. 

Meer

Digitalisering van adviesverlening

Lanaken en Schilde willen meer burgers betrekken bij de gemeentelijke adviesverlening door ze de kans te geven op een laagdrempelige manier bij te dragen. Ook willen ze de adviesverlening door de adviesraden optimaliseren. Concreet streven beide besturen naar een online platform dat zowel informatie kan aanbieden, feedback verzamelen en burgers rekruteren. Specifiek willen ze dat dit platform door de burgers en de adviesraden zelf deels beheerd kan worden.

Meer 

Digitalisering van de communicatie rond en verbreding van de woningkwaliteit

Met dit project willen Leuven en de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen zowel eigenaars als (potentiële) huurders/kopers, immomakelaars, syndici, verhuurders en klanten een snelle en overzichtelijke digitale dienstverlening en communicatie bieden rond woningkwaliteit en het kotlabel. Ze willen dat doen door alle informatie over een pand of entiteit m.b.t. woningkwaliteit en kotlabel op 1 locatie te bundelen: het VLOK (Vlaams Loket Woonkwaliteit), met de mogelijkheid deze veilig digitaal te delen. 

Meer

Draagbaar loket

Het partnerschap rond Brugge, goed voor in totaal 11 lokale besturen, wil burgers die niet in staat zijn om zich naar het gemeentehuis te verplaatsen voor producten van de dienst Burgerzaken, in het bijzonder minder mobiele personen, een alternatief bieden dat niet gebonden is aan het gemeentehuis. Daartoe willen ze de nodige apparatuur in een handige, draagbare kit ontwikkelen waarmee een mobiele ambtenaar producten van de diensten Burgerzaken ter plaatse kan aanvragen en afleveren.

Meer

Website van de toekomst

Samen met de intercommunale Leiedal, die als penhouder optreedt, willen 13 lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen de burgers, ondernemers, verenigingen en medewerkers uit Zuid-West-Vlaanderen toegankelijke, datagedreven, slimme en gepersonaliseerde communicatie bieden door

  • databronnen te linken en te visualiseren;
  • een efficiënt en geconnecteerd platform te bouwen;
  • digitale ontwikkelingen versneld uit te rollen en op te schalen. 

Meer