Oproep 1: Timing van bekendmaking van de resultaten

De subsidieaanvragen van oproep 1 werden door de jury beoordeeld en zitten nu in de laatste fase van administratieve afhandeling voor het advies aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.

Wij verwachten dat dit op de agenda komt op 4 februari 2022 en communiceren daarna snel de resultaten.