Opzetten efficiëntere dienstverlening: online betaling en reservatiebeheer
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - online betaling en reservatiebeheer
Type
Thematisch project

Om onze dienstverlening aan de burger verder te optimaliseren, willen we het luik van online reserveren en online betalen aanpakken.

We streven naar een efficiëntere dienstverlening. Dit willen we bereiken door o.a.:

We zetten een systeem op dat de mogelijkheid biedt om online in te schrijven op evenementen of activiteiten van de gemeente. Ook het reserveren van de verschillende ruimtes in de sporthal of gemeenschapscentra hoort hierbij. Deze inschrijvingen worden vervolgens automatisch verwerkt. De inschrijver krijgt bovendien de mogelijkheid om online te betalen. Er wordt een koppeling voorzien met de software van de financiële dienst om deze betalingen correct te verwerken en op te volgen.

We breiden het voorgaande luik met online betalen uit.
We zetten in om facturen ook volledig digitaal te verzenden. Betalen kan dan direct online, via een QR-code op de factuur.
Ook facturen die nog op papier verstuurd worden worden voorzien van een QR-code.


 

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

1 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.