Beoordeling van je aanvraagdossier

Subsidieaanvragen die voldoen aan de vormvereisten worden afgetoetst aan een aantal inhoudelijke beoordelingscriteria.

Om een kwalitatieve score toe te kennen aan de ingediende subsidieaanvragen, hebben we een transparant puntensysteem opgezet dat rekening houdt met de relevante beoordelingscriteria. Met dit puntensysteem bieden we elk lokaal bestuur de beste kansen om maximaal te voldoen aan de criteria.

De beoordelingscriteria groepeerden we in 3 clusters die elk een gelijk belang kregen in de berekening (100 punten).

 • Cluster 1: de mate waarin het voorstel inspeelt op de focus en doelstellingen van de oproep
 • Cluster 2: de kwaliteit van het voorstel
 • Cluster 3: het hefboomeffect van het voorstel

Elk criterium binnen elke cluster heeft een specifiek gewicht. Punten worden toegekend volgens vastgestelde waarden. Als bepaalde criteria niet relevant of toepasbaar zijn voor een specifiek project, worden ze geschrapt. We werken ook met bonuspunten wat betreft samenwerking om bijzondere bijdragen te belonen.

Overzicht van clusters en hoofdstukken

 • Cluster 1: de mate waarin het voorstel inspeelt op de focus en doelstellingen van de oproep

  • De mate waarin het project bijdraagt tot de creatie van innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst, met onder andere: proceseffectiviteit, procesefficiëntie, betrokkenheid van de burger, plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening voor burger en ambtenaar
  • Inclusie van diverse kwetsbare doelgroepen
  • Gebruikersgerichtheid
  • Meerwaarde en maatschappelijke impact
 • Cluster 2: de kwaliteit van het voorstel

  • Haalbaarheid van de voorgestelde projectdoelen en de projectaanpak
  • Hergebruik van generieke componenten, indien relevant
 • Cluster 3: het hefboomeffect van het voorstel

  • Kennisdeling
  • Interoperabiliteit
  • Schaalbaarheid
  • Samenwerking en regiovorming

De gedetailleerde criteria vind je in het Criteriakompas

Meer info over de ontvankelijkheidscriteria is te vinden in de begeleidingsgids

 

De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.