Geselecteerde projecten oproep 1 voor innovatieve concepten

Type projecten Innovatieve concepten die verder uitgewerkt worden tot een proof of concept, een prototype of een uitgetekend veranderingstraject
Focus

-    innovatieve dienstverlening
-    digitale democratie
-    werkplek van de toekomst

Aantal ingediende projecten 28 projecten, ingediend door samen 109 unieke initiatiefnemers
Aantal goedgekeurde projecten

11 projecten, ingediend door samen 46 unieke initiatiefnemers

Toegekend budget

1.107.397,55 euro

Op basis van het grote aantal sterke dossiers besliste de Vlaamse regering, op advies van de jury, om het voorgestelde budget voor oproep 1 van 871.308 euro op te trekken naar 1.107.397,55 euro. De budgetuitbreiding voor deze oproep wordt gecompenseerd bij de volgende oproepen. 

 

Focus van de projecten

Gemeente zonder gemeentehuis-focus geselecteerde projecten oproep 1

Geselecteerde projecten

Digitalisering parkeervergunning voor personen met een handicap

Concept: Met 1 enkel digitaal recht kunnen personen met een handicap parkeren in alle Vlaamse gemeenten waar parkeren digitaal gehandhaafd wordt.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-digitalisering parkeervergunning voor personen met een handicap

“Een sterk traject dat veel administratieve rompslomp zal vermijden voor een doelgroep waar extra aandacht naartoe mag en moet gaan.”

Projectfiche

 

Digitalisering volledige customer journey parkeren en GAS4/5

Concept: Parkeerklanten op het maaiveld en gedupeerden GAS4 en GAS5 kunnen via digitale registratietechnologieën en een digitaal loket voor vragen en klachtenafhandeling een volledig digitale klantenreis doorlopen.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia4

“Een oplossing voor een duidelijk aanwezige problematiek.”

Projectfiche

 

Plaats- en kanaalonafhankelijke sterke authenticatie

Concept: Burgers en ondernemers kunnen hun identiteit bewijzen bij niet-fysieke contacten met het lokaal bestuur.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia5

“De uitwerking kan aanleiding geven tot een nieuwe Vlaamse bouwsteen. De potentiële opschaalbaarheid is een sterk punt. Draagt bij tot plaats- en tijdonafhankelijk werken.”

Projectfiche

 

Automatisch advies leefloon

Concept: Aanvragers van een leefloon en maatschappelijk werkers van OCMW’s krijgen betrouwbaar, geautomatiseerd advies over de mogelijkheid om een leefloon toe te kennen.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia6

“Het hefboomeffect van deze aanvraag is sterk. Een verdere doorontwikkeling van het prototype is onmiddellijk inzetbaar voor alle OCMW’s in Vlaanderen omdat het een nieuwe generieke bouwsteen betreft.”

Projectfiche

 

Op zoek naar digitale oplossingen voor burgerparticipatie

Concept: Burgers, organisaties, bedrijven en instellingen worden via digitale participatievormen betrokken bij het beleid.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia7

“De maatschappelijke meerwaarde is duidelijk en de jury apprecieert de aandacht voor e-inclusie. Als concrete outcome wordt een geprogrammeerd prototype verwacht.”

Projectfiche

 

Een gebruiksvriendelijk Verenigingsloket met ontsluiting van lokale dienstverlening

Concept: Verenigingen krijgen via een online loket toegang tot lokale dienstverlening over verschillende besturen heen.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia8

“Een elegante en transparante ontsluiting van de dienstverlening aan de verenigingen van de aanvragers. Kan op termijn een meerwaarde zijn voor alle Vlaamse gemeenten.”

Projectfiche

 

Rijbewijsaanvraag rechtstreeks vanuit het examencentrum

Concept: Kandidaat-bestuurders die net geslaagd zijn voor hun rijexamen moeten zich minder verplaatsen dankzij de rechtstreekse rijbewijsaanvraag en -betaling vanuit het examencentrum aan de FOD Mobiliteit.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia9

“Grote impact op burger en backoffice via een gestroomlijnde heroriëntatie van de dienstverlening.”

Projectfiche

 

Digitale aangifte overlijden

Concept: Nabestaanden, artsen, betrokken ondernemers en overheden kunnen alle administratieve stappen afhandelen via een digitaal administratief proces.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia10

“Een zinvolle oplossing met voelbare impact op de samenleving. De interbestuurlijke aanpak neemt de betrokken spelers mee in het verhaal.”

Projectfiche

 

Bouwdienst - Samen bouwen aan dienstverlening

Concept: Burgers en beroepsmensen kunnen al hun bouwvragen stellen en opvolgen via een digitaal portaal.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia11

“Innovatief project met grote impact op efficiëntie en meerwaarde voor burger, beroepsmensen en lokale medewerkers.”

Projectfiche

 

Excelleren in digitale dienstverlening op maat van de burger

Concept: Burgers en ondernemers kunnen op scharniermomenten rekenen op een proactieve, digitale dienstverlening en administratieve ontzorging.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia12

“De totaliteit van de burgergerichte dienstverlening zal beter aansluiten op de levensloop van de burger.”

Projectfiche

 

Digitalisering premie-, subsidie- en toelageprocessen

Concept: Kersverse ouders die een geboorteaangifte indienen, krijgen volledig geautomatiseerd en proactief de geboortepremie toegekend.

Initiatiefnemers

Gemeente zonder gemeentehuis-dia13

“De impact op de doelgroep en de betrokken dienstverlening is duidelijk. Er is sprake van een sterk partnerschap en er wordt ingezet op regiovorming.”

Projectfiche

 

 

 

Logo de Vlaamse Veerkracht

Logo NextGenerationEU

 

 

De informatie die hernomen is in het Besluit van de Vlaamse Regering primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.