Aangepaste planning van de oproepen

We willen de lokale besturen de beste kansen bieden om maximaal deel te nemen aan de verschillende GzG-oproepen. 

Daarom passen we de timing van de oproepen 4 en 6 aan.

Oproep 4 voor innovatieve concepten

We verlengen de indieningstermijn voor oproep 4 met een maand tot en met 25 maart 2022. 

Initiatiefnemers die deelnamen aan oproep 1 voor innovatieve concepten krijgen zo meer tijd om hun niet-geselecteerde conceptdossier te herwerken en opnieuw in te dienen voor oproep 4 als ze dat willen.

Projectvoorstellen die voldoende matuur zijn, kunnen ook onmiddellijk ingediend worden voor een oproep voor thematische projecten of grootschalige transformaties.

Oproep 6 voor grootschalige transformaties

We verschuiven de timing met 3 maanden zodat lokale besturen die subsidies ontvangen voor een innovatief concept meer tijd hebben om hun conceptdossier uit te werken en vervolgens in te dienen voor een grootschalige transformatie. 

 

 

Gemeente zonder gemeentehuis-aangepaste planning

 

Daarnaast breiden we voor oproep 7 (thematische projecten) de focus uit met ‘werkplek van de toekomst’.

Gemeente zonder gemeentehuis-oproep7-werkplek

 

Hou er rekening mee dat de volledige procedure vanaf de afsluiting van de oproep tot de officiële toekenning van de subsidie 3 maanden in beslag kan nemen. 

Overeenkomstig de subsidiëringsregels van de Europese Unie moeten de subsidies toegekend worden uiterlijk tegen het einde van 2022.

Bekijk hier alle info over de 7 GzG-oproepen