Oproep 4

Focus

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • digitale democratie
  • de werkplek van de toekomst

Omvang

Alle innovatieve concepten komen in aanmerking. Via deze oproep kan je een beroep doen op deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of om standaarden te definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

Timing

Oproep actief van 20 december 2021 tot en met 25 februari 2022
Strefdata beoordelingsperiode

tussen 28 februari 2022 en 25 maart 2022

Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 

Laatste startdatum van het project Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
Termijn voor realisatie maximum 1 jaar na de toekenning van de subsidie

 

Subsidie

Maximaal 150.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

 

Dien hier je subsidieaanvraag in (module subsidiebeheer) 

Meer uitleg over

 

Begeleidingssessies


Algemene infosessie
 

6/1/2022, 9-10u

Inschrijven

 

Extra mini-opleiding:
handvaten voor het beheersen
van digitaliseringsprojecten

13/1/2022, 9-10.30u

Inschrijven

 

Mini-opleiding templates
Infosessie front-end toepassingen
Infosessie bouwstenen & standaarden

Bekijk de opname

 

Check-in
(optioneel)

Check-in boeken

 

 

Meer info over onze begeleidingssessies.

 

 


De informatie die hernomen is in de laatste versie van de subsidiegids primeert boven de informatie weergegeven op deze webpagina.